Phối hợp chặt chẽ, thực hiện thiết chế công đoàn tại Nam Định

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Định. Ảnh: T.D
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Định. Ảnh: T.D
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Định. Ảnh: T.D
Lên top