VỤ 1.300 CÔNG NHÂN CÓ NGUY CƠ MẤT VIỆC:

Tổng LĐLĐVN tiếp nhận đơn kiến nghị của công đoàn Cty Trường Lợi

50% CN Cty Trường Lợi đang ở độ tuổi ngoài 35, độ tuổi khó xin việc làm mới - Ảnh: L.T
50% CN Cty Trường Lợi đang ở độ tuổi ngoài 35, độ tuổi khó xin việc làm mới - Ảnh: L.T
50% CN Cty Trường Lợi đang ở độ tuổi ngoài 35, độ tuổi khó xin việc làm mới - Ảnh: L.T
Lên top