Tổng LĐLĐVN: Thưởng hơn 3,8 tỉ đồng cho các đơn vị làm tốt công tác phát triển đoàn viên