Tổng LĐLĐVN thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Rất bài bản, có trách nhiệm

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Ảnh: hải nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Ảnh: hải nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Ảnh: hải nguyễn
Lên top