Tổng LĐLĐVN thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Quản lý thiết chế CĐ

Thí sinh Ngô Văn Quân (ngoài cùng bên trái) trình bày đề án với Hội đồng thi tuyển. Ảnh: H.A
Thí sinh Ngô Văn Quân (ngoài cùng bên trái) trình bày đề án với Hội đồng thi tuyển. Ảnh: H.A
Thí sinh Ngô Văn Quân (ngoài cùng bên trái) trình bày đề án với Hội đồng thi tuyển. Ảnh: H.A
Lên top