Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng LĐLĐVN: Tháo gỡ khó khăn cho nghiệp đoàn nghề cá