Tổng LĐLĐVN thăm và chúc tết Trung đoàn 36 Xuân Đinh Dậu 2017