Tổng LĐLĐVN: Thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi COVID-19 chiều 17.5. Ảnh: Hải nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi COVID-19 chiều 17.5. Ảnh: Hải nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi COVID-19 chiều 17.5. Ảnh: Hải nguyễn
Lên top