Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, trao quà người dân vùng bão Phú Yên

Đại diện Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, trao quà người dân vùng bão lũ tỉnh Phú Yên.
Đại diện Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, trao quà người dân vùng bão lũ tỉnh Phú Yên.