Tổng LĐLĐVN thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng do lũ tại Quảng Bình