Tổng LĐLĐVN tập trung thực hiện kết luận của Thủ tướng

Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo với Thủ tướng việc Tổng LĐLĐVN thực hiện kết luận của Thủ tướng. Ảnh: H.N
Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo với Thủ tướng việc Tổng LĐLĐVN thực hiện kết luận của Thủ tướng. Ảnh: H.N
Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo với Thủ tướng việc Tổng LĐLĐVN thực hiện kết luận của Thủ tướng. Ảnh: H.N
Lên top