Tổng LĐLĐVN: Tập huấn về nâng cao, phát triển giảng viên kiêm chức