Tổng LĐLĐVN: Tập huấn và triển khai các nghị quyết về công tác nữ công

Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2017 - Ảnh TN
Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2017 - Ảnh TN
Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2017 - Ảnh TN
Lên top