Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua xuất sắc cho CĐ TCty VEAM

Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy thay mặt Tổng LĐLĐVN trao Cờ Thi đua xuất sắc cho CĐ TCty VEAM. Ảnh: Minh Đức
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy thay mặt Tổng LĐLĐVN trao Cờ Thi đua xuất sắc cho CĐ TCty VEAM. Ảnh: Minh Đức
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy thay mặt Tổng LĐLĐVN trao Cờ Thi đua xuất sắc cho CĐ TCty VEAM. Ảnh: Minh Đức
Lên top