DIỄN ĐÀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG SỬA ĐỔI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG:

Tổng LĐLĐVN sẽ kiến nghị xem xét độ tuổi nghỉ hưu phù hợp...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và đại diện Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN cùng LĐLĐ Quảng Ninh trả lời các giải đáp công nhân nữ. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và đại diện Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN cùng LĐLĐ Quảng Ninh trả lời các giải đáp công nhân nữ. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và đại diện Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN cùng LĐLĐ Quảng Ninh trả lời các giải đáp công nhân nữ. Ảnh: T.N.D
Lên top