Tổng LĐLĐVN phối hợp giám sát quản lý chất thải CN tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác nghe giới thiệu về quy trình xả thải của dự án Formosa Hà Tĩnh.
Đoàn công tác nghe giới thiệu về quy trình xả thải của dự án Formosa Hà Tĩnh.
Đoàn công tác nghe giới thiệu về quy trình xả thải của dự án Formosa Hà Tĩnh.
Lên top