Tổng LĐLĐVN phát động thi đua cao điểm thực hiện tốt cuộc bầu cử

Tổng LĐLĐVN tiếp tục phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn. Ảnh minh họa: Huấn Mạc
Tổng LĐLĐVN tiếp tục phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn. Ảnh minh họa: Huấn Mạc
Tổng LĐLĐVN tiếp tục phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn. Ảnh minh họa: Huấn Mạc
Lên top