Tổng LĐLĐVN: Phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam