Tổng LĐLĐVN: Phân bổ tiền hỗ trợ CNLĐ bị thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán