Tổng LĐLĐVN: Phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19

Tổng LĐLĐVN yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hải
Tổng LĐLĐVN yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hải
Tổng LĐLĐVN yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hải
Lên top