Tổng LĐLĐVN nghiệm thu Đề tài xây dựng văn hoá pháp luật cho công nhân

Thạc sĩ Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng - chủ trì buổi nghiệm thu. Ảnh: Hải Anh
Thạc sĩ Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng - chủ trì buổi nghiệm thu. Ảnh: Hải Anh
Thạc sĩ Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng - chủ trì buổi nghiệm thu. Ảnh: Hải Anh
Lên top