Tổng LĐLĐVN nghiệm thu đề tài khoa học: “Các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống hôn nhân, gia đình của công nhân tại các KCN hiện nay”