Tổng LĐLĐVN: Nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn chủ chốt

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: VIỆT LÂM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: VIỆT LÂM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: VIỆT LÂM
Lên top