Tổng LĐLĐVN: Lấy ý kiến xây dựng văn bản về công tác tổ chức cán bộ CĐ

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top