Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng LĐLĐVN lấy ý kiến về kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam