Tổng LĐLĐVN làm việc với Quảng Ninh về việc sắp xếp CĐ các KCN

Tổng LĐLĐVN làm việc với Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh về việc sắp xếp CĐ các KCN tại Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Tổng LĐLĐVN làm việc với Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh về việc sắp xếp CĐ các KCN tại Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Tổng LĐLĐVN làm việc với Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh về việc sắp xếp CĐ các KCN tại Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Lên top