Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tổng LĐLĐVN làm việc với Đoàn Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.
Lên top