Tổng LĐLĐVN: Kêu gọi tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ phát động nhắn tin "toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19". Ảnh: TLĐ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ phát động nhắn tin "toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19". Ảnh: TLĐ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ phát động nhắn tin "toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19". Ảnh: TLĐ
Lên top