Tổng LĐLĐVN kêu gọi: Công nhân lao động bình tĩnh, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu

 Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường kêu gọi công nhân lao động cả nước cần bình tĩnh, tránh bị kẻ xấu xúi giục.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường kêu gọi công nhân lao động cả nước cần bình tĩnh, tránh bị kẻ xấu xúi giục.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường kêu gọi công nhân lao động cả nước cần bình tĩnh, tránh bị kẻ xấu xúi giục.
Lên top