Tổng LĐLĐVN kêu gọi CNLĐ cả nước tích cực phòng chống virus Zika