Tổng LĐLĐVN hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp VN hội nhập và phát triển”