Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng LĐLĐVN: Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị