Tổng LĐLĐVN: Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên

Đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi tập huấn.
Đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi tập huấn.
Đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi tập huấn.
Lên top