Tổng LĐLĐVN: Họp Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn thuộc Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.V
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn thuộc Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.V
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn thuộc Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.V
Lên top