Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng LĐLĐVN: Hội nghị Chủ tịch Công đoàn địa phương, công đoàn ngành