Tổng LĐLĐVN hội đàm với đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn TP.Mátxcơva