Tổng LĐLĐVN hỗ trợ người lao động ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao quà hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID trên địa bàn. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao quà hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID trên địa bàn. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao quà hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID trên địa bàn. Ảnh: Tường Minh
Lên top