Tổng LĐLĐVN hỗ trợ người lao động bị cách ly tại TP Chí Linh, Hải Dương

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 300 triệu đồng tới công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của tỉnh Hải Dương. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 300 triệu đồng tới công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của tỉnh Hải Dương. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 300 triệu đồng tới công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của tỉnh Hải Dương. Ảnh: Bảo Hân
Lên top