Tổng LĐLĐVN: Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng có dấu hiệu lạm quyền

Đại diện Tổng LĐLĐVN cung cấp thông tin. Ảnh: H.A
Đại diện Tổng LĐLĐVN cung cấp thông tin. Ảnh: H.A
Đại diện Tổng LĐLĐVN cung cấp thông tin. Ảnh: H.A
Lên top