Tổng LĐLĐVN giao ban báo chí quý III/2018: Tập trung tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí tuyên truyền tốt về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí tuyên truyền tốt về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí tuyên truyền tốt về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top