Tổng LĐLĐVN dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 106 năm 2017

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tai hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tai hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tai hội nghị.
Lên top