Tổng LĐLĐVN đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng 2020

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh PV.
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh PV.
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh PV.
Lên top