VỤ 1.300 CÔNG NHÂN CÓ NGUY CƠ MẤT VIỆC:

Tổng LĐLĐVN đề nghị UBND TPHCM xem xét để Cty Trường Lợi được thuê đất

Tổng LĐLĐ VN đề nghị UBND TPHCM xem xét hỗ trợ để NLĐ Cty Trường Lợi vươt qua khó khăn - Ảnh: L.T
Tổng LĐLĐ VN đề nghị UBND TPHCM xem xét hỗ trợ để NLĐ Cty Trường Lợi vươt qua khó khăn - Ảnh: L.T
Tổng LĐLĐ VN đề nghị UBND TPHCM xem xét hỗ trợ để NLĐ Cty Trường Lợi vươt qua khó khăn - Ảnh: L.T
Lên top