Tổng LĐLĐVN đang nghiên cứu hỗ trợ NLĐ thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”

CĐCS Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn đã nhận được khoản hỗ trợ bữa ăn công nhân thực hiện "3 tại chỗ" theo Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN, từ Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP để chăm lo cho NLĐ. Ảnh: CTCC
CĐCS Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn đã nhận được khoản hỗ trợ bữa ăn công nhân thực hiện "3 tại chỗ" theo Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN, từ Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP để chăm lo cho NLĐ. Ảnh: CTCC
CĐCS Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn đã nhận được khoản hỗ trợ bữa ăn công nhân thực hiện "3 tại chỗ" theo Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN, từ Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP để chăm lo cho NLĐ. Ảnh: CTCC
Lên top