Tổng LĐLĐVN: Cụ thể hóa hoạt động năm vì lợi ích đoàn viên

Tổng LĐLĐVN tổ chức lễ khởi công xây dựng trường mầm non cho con CNLĐ tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) - một trong số các hạng mục thuộc thiết chế CĐ phục vụ nhu cầu của đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: P.V
Tổng LĐLĐVN tổ chức lễ khởi công xây dựng trường mầm non cho con CNLĐ tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) - một trong số các hạng mục thuộc thiết chế CĐ phục vụ nhu cầu của đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: P.V
Tổng LĐLĐVN tổ chức lễ khởi công xây dựng trường mầm non cho con CNLĐ tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) - một trong số các hạng mục thuộc thiết chế CĐ phục vụ nhu cầu của đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: P.V
Lên top