Tổng LĐLĐVN chúc Tết cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc Tết các cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc Tết các cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc Tết các cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Xuân Trường
Lên top