Tổng LĐLĐVN chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn với Liên hiệp Công đoàn Đức