Tổng LĐLĐVN chỉ đạo giải quyết vụ sa thải chủ tịch CĐCS trái luật