Tổng LĐLĐVN bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển làm Tổng Biên tập Báo Lao Động