Tổng LĐLĐVN: Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đảng đoàn và Trưởng ban Đối ngoại

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải sang) và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh (đầu tiên từ trái sang) trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải sang) và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh (đầu tiên từ trái sang) trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải sang) và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh (đầu tiên từ trái sang) trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: H.A
Lên top